1 Tag (Mo.-Fr.) = 24 Stunden

Sparwoche =  Montag 14:00Uhr - Freitag 12:00Uhr

Wochenende =  Freitag 16:00Uhr - Montag 13:30Uhr